FALL

”Change is the only constant” Denise McCluggage (race car driver)

FALL er en solo om foranderlighed og om refleksioner over forandring i kroppen skabt i samarbejde med danseren Carolina Bäckman. Søgende efter forandring, forcerende forandring, kapitulerende til forandring sætter vi kroppen i et univers af ikke-logiske bevægelser – forcerende impulsen og vender os væk fra det organiske.

FALL eksisterer i et felt mellem det kendte og det ukendte, det skabte og det spontane, mellem det at søge og det at finde.

FALL er produceret i samarbejde med Danseværkets Værkstedsscenen i Århus som støtter projektet med lokale, økonomi og rådgivning.

FALL er en selvstændig solo, der også danner grundsten for kvartetten Endnu ikke Ukendt. Endnu ikke Ukendt produceres og spilles i København i foråret 2006.

Tak til Danseværket, Idrætshøjskolen i Århus, Stefan Thorsson, Zanna Wieveg og Den Anden Opera. Tak også til Solveig Leinan Hermo for invitation og mulighed for at medvirke i Barents Dance Festival 2006.

FALL er p.t. blevet vist i Århus d. 26. januar på studiescene 2, Brobjergskolen, Århus  samt på Barents Dance Festival, Hammerfest 1. april 2006.