MANIFEST

Koreografkollektivet E.K.K.O har som målsætning, med afsæt i den moderne dans, at skabe mangfoldige projekter hvor kunstformer i dialog med hinanden spejler den tid vi lever i.

E.K.K.O mener at samarbejde er grobund for udvikling og nye visioner, derfor opsøger og dyrker vi lokale såvel som internationale samarbejdspartnere.

E.K.K.O ønsker at indgå i en aktiv dialog med omverdenen for derigennem at styrke og aktualisere dansen som en levende, udviklende og transformerende kunstform. Vi vil være synlige igangsættere i dansk scenekunst – udfordre dens strukturer, og placere den i nye sammenhænge.

E.K.K.O bevæger sig over grænser, og ved konstant at skabe og opsøge udfordringer for os selv og publikum, ønsker vi at bane vej for progressiv og kontinuerlig forandring.