EMMA

EMMA NORDANFORS

 

 

 

 

AKTUELT

The Stockholm Review of Literature publicerer et uddrag fra mit pågående skriveprojekt:

Pinamackorna tildeles Region Blekinges Kulturpris 2014 for Föreställningar om samtden! Et stort tak!

Pinamackorna tildeles Blekinge Läns Tidnings Kulturpris for Föreställningar om samtiden! Et stort tak!