Sceneproducent

SCENEPRODUCENT

Ring eller skriv hvis du har et projekt eller andet der kalder på en producent. Jeg brugte 2008/2009 på at skærpe og styrke mine kompetencer som producent på en 1-årige Sceneproducentuddannelse på Statens Teaterskole. Du kan læse den officielle definition på hvad en sceneproducent er og hvad jeg kan hjælpe dig med herunder.

Definition på sceneproducenten:
Sceneproducenten varetager den kunstneriske, organisatoriske og økonomiske koordinering af en teater- eller danseproduktion for en scenekunstvirksomhed i samarbejde med den øvrige ledelse. Sceneproducenten har ansvaret for at planlægge og gennemføre instruktørens eller koreografens kunstneriske visioner. Sceneproducenten skal også kunne formidle og formulere værdigrundlag og virksomhedsplaner overfor eksterne samarbejdspartnere, offentlige myndigheder etc. 

Sceneproducenten kan arbejde for en teaterchef eller en kunstnerisk leder og få tildelt opgaver eller sceneproducenten kan arbejde selvstændigt og initiere egne projekter og nye initiativer.